Анкетын сонгон шалгаруулалт нь та тухайн ажлын байранд тохирох эсэх эхний шалгаруулалт юм. Шалгаруулалтыг компанийн Хүний нөөцийн ажилтан болон тухайн ажлын байрны Удирдлагууд хийнэ. Анкетын сонгон шалгаруулалтын шийдвэрийг таны анкет бөглөсөн компанийн Хүний нөөцийн ажилтан мэдэгдэх болно.
• Анкетын дээд хэсэгт байрлах САНАМЖ-ийг сайтар уншиж танилцаарай.
• Ажлын байранд тавигдах шаардлагад таны ур чадвар, туршлага тохирч байгаа эсэхийг нягтлах
• Хэрэв та шинэ төгсөгч бөгөөд ажлын туршлагагүй бол суралцаж байх хугацаандаа гүйцэтгэсэн курсын ажил, судалгааны ажил, үр дүнгийн талаар оруулаарай.
• Хэрэв та удирдах түвшний ажил эрхэлж байсан бол ажлын туршлага хэсэгтээ хэдэн хүнтэй баг удирдаж байсан болон ажлын цар хүрээний талаар дурдаарай.