Үйлдвэрийн  ажилтан

Гүйцэтгэлээр 

Бүтэн цагийн

Гүйцэтгэх ажилтан

Үйлдвэрийн алба 

2021.08.15


Гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
- Тууштай ажиллах хүсэлтэй 
Ачигч

750.000

Бүтэн цагийн

Гүйцэтгэх ажилтан

Борлуулалтын алба 

2021.08.15


Бэлэн бүтээгдэхүүн ачих


Тууштай ажиллах хүсэлтэй 

Хариуцлатай 

ХАБЭА менежер 

1.200.000

Бүтэн цагийн

Гүйцэтгэх ажилтан 

Захиргаа хүний нөөцийн алба 


Ажлын ачаалал даах чадвартай.

Тууштай ажиллах хүсэлтэй

Худалдааны зөвлөх 

1.000.000

Бүтэн цагийн

Гүйцэтгэх ажилтан

Борлуулалтын алба 

2021,08.15