Чанарын удирдлагын хүрээнд:

Бид олон улсын ISO 9001 стандартын шаардлагуудыг бүрэн хангаж, манлайлалд суурилсан Чанарын менежментийн цогц тогтолцоог бүрдүүлэн байнга хөгжүүлэлт хийнэ.