Ард түмнээ хүнсээр хангах ариун үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэж байна

Бүх иргэд хөл хорионд орж, онцгой дэглэмд шилжсэн цар т

Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай

Коронавируст цар тахлын онцгой нөхцөл байдал үүсээд б